29.12.2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata astfel :

29.12.2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata astfel :

29.12.2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata astfel :

29.12.2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata astfel :

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

1 post de asistent medical la Cab. Ortopedie – Ambulator integrat cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 25.01.2018 ora 9.00; Proba practica: 30.01.2018 ora 09.00; Interviu: 02.02.2018 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical in Laboratorul de Explorari Functionale cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 25.01.2018 ora 9.00; Proba practica: 30.01.2018 ora 10.00; Interviu: 02.02.2018 ora 10.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Obstetrica ginecologie cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 25.01.2018 ora 9.00; Proba practica: 30.01.2018 ora 11.00; Interviu: 02.02.2018 ora 11.00;

– 1 post de asistent medical la C.P.U. cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 25.01.2018 ora 9.00; Proba practica: 30.01.2018 ora 12.00; Interviu: 02.02.2018 ora 12.00;

– 1 post de asistent medical la comp. Dermatovenerologie cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 25.01.2018 ora 9.00; Proba practica: 30.01.2018 ora 09.30; Interviu: 02.02.2018 ora 09.30;

– 1 post de registrator medical la C.P.U. cu diploma de bacalaureat;

Proba scrisa: 25.01.2018 ora 9.00; Proba practica: 30.01.2018 ora 11.00; Interviu: 02.02.2018 ora 11.00;

1 post de infirmier la sectia Pediatrie II comp. Psihiatrie pediatrica cu scoala generala;

Proba scrisa: 25.01.2018 ora 9.00; Proba practica: 30.01.2018 ora 14.00; Interviu: 02.02.2018 ora 14.00;

1 post de infirmier la sectia Boli infectioase cu scoala generala;

Proba scrisa: 25.01.2018 ora 9.00; Proba practica: 30.01.2018 ora 14.30; Interviu: 02.02.2018 ora 14.30;

– 1 post de economist IA la serviciul financiar contabil cu diploma de licenta si vechime in specialitate de 6 ani si 6 luni;

Proba scrisa: 25.01.2018 ora 9.00; Proba practica: 30.01.2018 ora 09.00; Interviu: 02.02.2018 ora 09.00;

– 1 post de instalator sanitar cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 25.01.2018 ora 9.00; Proba practica: 30.01.2018 ora 09.00; Interviu: 02.02.2018 ora 09.00;

– 1 post de psiholog practicant la sectia Pediatrie II comp. Psihiatrie pediatrica cu diploma de licenta, atestat de libera practica in psihologie clinica si un an de vechime ca psiholog stagiar;

Proba scrisa: 05.02.2018 ora 9.00; Interviu: 08.02.2018 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Neurologie cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 05.02.2018 ora 9.00; Interviu: 08.02.2018 ora 10.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Pediatrie I cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 05.02.2018 ora 9.00; Interviu: 08.02.2018 ora 11.00;

– 1 post de infirmier la sectia Neurologie cu scoala scoala generala;

Proba scrisa: 05.02.2018 ora 9.00; Interviu: 08.02.2018 ora 10.00;

– 1 post de magaziner la serviciul administrativ – Bloc alimentar cu diploma de bacalaureat;

Proba scrisa: 05.02.2018 ora 9.00; Interviu: 08.02.2018 ora 12.00;

– 5 bucatari la serviciul administrativ – Bloc alimentar cu diploma de calificare in meseria de bucatar;

Proba scrisa: 05.02.2018 ora 9.00; Interviu: 08.02.2018 ora 09.00;

– 1 post de ingrijitor la sectia Obstetrica ginecologie cu scoala generala;

Proba practica: 05.02.2018 ora 10.00; Interviu: 08.02.2018 ora 12.00;

– 1 post de ingrijitor la Bloc Operator cu scoala generala;

Proba practica: 05.02.2018 ora 11.00; Interviu: 08.02.2018 ora 13.00;

– 6 muncitori necalificati la serviciul administrativ – Bloc alimentar cu scoala generala;

Proba practica: 05.02.2018 ora 10.00; Interviu: 08.02.2018 ora 11.00;

– 1 muncitor necalificat – activitati auxiliare cu scoala generala

Proba practica: 05.02.2018 ora 12.00; Interviu: 08.02.2018 ora 13.00;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 16.01.2018 ora 14.00

Conditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti medicali);
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. Vaslui (pentru asistenti medicali);
 7. atestat de libera practica in psihologie clinica (pentru psihologi)
 8. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 11. aviz psihologic;
 12. CV;
 13. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (50 lei pentru ingrijitoare, infirmiera, instalator, muncitor necalificat, bucatar, magaziner; 75 lei pentru registrator; 100 lei pentru asistent medical, economist, psiholog).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECTIUNEA