20.11.2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

20.11.2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

20.11.2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

20.11.2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

– 6 posturi de spalatoreasa cu scoala generala;

Proba scrisa: 14.12.2017 ora 09.00; Proba practica: 19.12.2017 ora 09.00; Interviu: 27.12.2017 ora 09.00;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 06.12.2017 ora 14.00

si un post pe perioada determinata:

– 1 post de infirmier la sectia Boli infectioase cu scoala generala;

Proba scrisa: 07.12.2017 ora 9.00; Proba practica: 12.12.2017 ora 09.00; Interviu: 15.12.2017 ora 09.00;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 27.11.2017 ora 14.00

Conditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

  1. copia actului de identitate;
  2. copia certificatului de casatorie;
  3. formularul de inscriere;
  4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  5. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
  8. aviz psihologic;
  9. CV;
  10. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (50 lei).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

 

DIRECTIUNEA