4 dec 2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, scoate la concurs urmatoarele posturi:

4 dec 2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, scoate la concurs urmatoarele posturi:

4 dec 2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, scoate la concurs urmatoarele posturi:

4 dec 2017 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, scoate la concurs urmatoarele posturi:

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD (JUDETUL VASLUI)

Scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi:

 • un post de medic in specialitatea Neonatologie

la Sectia Neonatologie;

 • un post de medic in specialitatea Neurologie

la Sectia Neurologie;

 • doua posturi de medic in specialitatea

Medicina de urgenta la CPU;

 • un post de medic in specialitatea ORL la

Compartimentul ORL;

 • un post de medic in specialitatea Oncologie

medicala la Compartimentul Oncologie

medicala;

 • un post de medic in specialitatea Pediatrie

la Sectia Pediatrie I;

 • un post de medic in specialitatea Pediatrie

la Sectia Pediatrie II;

 • un post de medic in specialitatea ATI la

Sectia ATI;

 • un post de medic in specialitatea Medicina

interna la Sectia Medicina interna;

 • un post de medic in specialitatea Gastroenterologie

la Cabinetul de Gastroenterologie;

 • un post de medic in specialitatea Epidemiologie

la SPCIN;

 • un post de medic in specialitatea Boli infectioase

la Sectia Boli infectioase;

 • un post de medic in specialitatea Medicina

generala/Medicina de familie, cu atestat

in Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca,

la CPU;

 • un post de medic in specialitatea Boli infectioase

la SPCIN.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica postul.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 • copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizatieiprofesionale cu viza pe anul in curs;
 • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • chitanta de plata a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist, postata pe site-ul MS.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0235.41.64.40, int. 147.