Actualizare 10 august 2018 – Spitalul Municipal de Urgenta Elena Beldiman Barlad, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi (conditiile de participare, actele necesare inscrierii la concurs)

Spitalul Municipal de Urgenta ” Elena Beldiman ” — Barlad, cu sediul in municipiul Barlad, jud. Vaslui, str. Republicii nr. 300 scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi:

– 1 post de medic in specialitatea dermatovenerologie la comp. Dermatovenerologie;
– 1 post de medic in specialitatea chirurgie generala la sectia Chirurgie generala;
– 1 post de medic in specialitatea medicina interna la sectia Medicina interna cronici;
– 1 post de medic in specialitatea neonatologie la sectia Neonatologie;
– 1 post de medic in specialitatea neurologie la sectia Neurologie
– 2 posturi de medic in specialitatea medicina de urgenta 1a C.P.U.;
– 1 post de medic in specialitatea O.R.L. la compartirnentul O.R.L.;
– 1 post de medic in specialitatea oncologie medicala la compartimentul Oncologie Medicala;
– 1 post de medic in specialitatea pediatrie la sectia Pediatrie I;
– 1 post de medic in specialitatea pediatrie la sectia Pediatrie II;
– 1 post de medic in specialitatea A.T.I. la sectia A.T.I.;
– 1 post de medic in specialitatea medicina interna la sectia Medicina interna;
-1 post de medic in specialitatea gastroenterologie la comp. Gastroenterologie;
– 1 post de medic in specialitatea epidemiologie la SSPLIAAM;
– 1 post de medic in specialitatea boli infectioase la sectia Boli infectioase;
– 1 post de medic in specialitatea boli infectioase la SSPLIAAM;
– 1 post de medic in specialitatea radiologie si imagistica medicala in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala;
– 3 posturi de medic in specialitatea obstetrica ginecologie la sectia Obstetrica ginecologie;
– 2 posturi de medic specialist pneumologie la sectia Pneumologie II;
– 1 post de medic specialist neurologie pediatrica la sectia Pediatrie II — comp. Neurologie pediatrica;
– 1 post de medic primar chirurgie generala la sectia Chirurgie generala;
– 2 posturi de medic specialist A.T.I. la sectia A.T.I.;
– 1 post de medic specialist radiologie si imagistica medicala in cadrul Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala cu competenta in CT;
– 1 post de medic specialist medicina interna la sectia Medicina interna;
– 1 post de medic specialist medicina de urgenta la C.P.U. — punct de lucru Pediatrie.

Conditii de participare:
La concurs se pot inscrie medici specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica postul.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
– cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;
– copie xerox dupa diploma de medic si certificat de confirmare in gradul profesional;
– copie xerox dupa Certificatul de membru al Colegiului Medicilor cu viza pentru anul in curs;
– dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) litera d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– acte doveditoare pentru calculul punctajului prevazut in anexa 3 de la ordinul mentionat;
– cazierul judiciar;
– certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii specifice postului pentru care candideaza;
– copie xerox dupa Asigurarea malpraxis;
– copia actului de identitate in termen de valabilitate;
– chitanta de plata a taxei de concurs ( 150 RON ) Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii mai sus mentionate, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zile de la publicarea anuntului in ” Viata Medicala “.
Tematica de concurs se poate gasi pe site-ul Ministerului Sanatatii.
Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DOCUMENT PDF 1

DOCUMENT PDF 2