Costuri spitalizare

FURNIZOR : SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD
OFERTA SERVICII MEDICALE PARACLINICE 2016, conform Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr.763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotararii de Guvern nr. 161/2016, pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acoedarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA


organigrama
  • ( Vezi mai mult ... )

  • "FURNIZOR LABORATOR ANALIZE MEDICALE SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ""ELENA BELDIMAN"" BARLAD" OFERTA SERVICII MEDICALE PARACLINICE 2016, conform Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr.763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotararii de Guvern nr. 161/2016, pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acoedarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare

    organigrama
  • ( Vezi mai mult ... )