Anunt: Concurs pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director

Anunt: Concurs pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director

Anunt: Concurs pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director

Spitalulul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” – Barlad, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director.

Concursurile vor avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” in perioada 08.09.2014-12.09.2014 , cu incepere de la ora 10.00.(1) La concurs /examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice.(2) Criterii generale:a)au domiciliul stabil in Romania ;b)nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;c)sunt apti din punct de vedere medical(fizic si neuropsihic)d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice(3) Criterii specifice:a) pentru directorul medical :-sunt absolventi de invatamint universitar de lunga durata ,cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;-sunt confirmati ca medic specialist sau primar;-au cel putin 5 ani vechime ca medic specialist si sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursurilor de management spitalicesc;- au cel putin 5 ani vechime in functii de conducere in unitati sanitare (sef sectie, sef serviciu medical, etc.)b) pentru directorul financiar contabil:-sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata,cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;-au cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor;-au cel putin 5 ani vechime in functii de conducere ;c) pentru directorul de ingrijiri:-sunt absolventi de invatamint postliceal sanitar, cu diploma de absolvire sau de invatamint universitar de lunga durata, cu diploma de licenta/absolvire sau echivalenta in domeniul medical sau invatamant universitar de scurta durata cu diploma de absolvire;-sunt asistenti medicali principali;-au cel putin 5 ani vechime ca asistent medical princial;Dosarele de inscriere vor fi depuse la secretariatul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad pana la data de 29.08.2014, ora 15.00 .Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:- cererea de inscriere;- copie de pe actul de identitate;- copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire,dupa caz;- curriculum vitae;- adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor,dupa caz;- cazierul judiciar;- copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta calitatea de doctor in stiinte medicale,cadru didactic universitar de predare,dupa caz;- adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical,fizic si neuropsihic;- proiectul/lucrarea de specialitate.- chitanta de plata a taxei de concurs in valoare de 200 leiCandidatii ale caror dosare de inscriere au fost respinse pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului verificarii dosarelor. Contestatia se solutioneaza in termen de 24 de ore de la data depunerii de catre comisia de solutionare a contestatiilor.Pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad , respectiv www.spital-barlad.ro , se afla afisate :- Anuntul de participare;

Informatii privind desfasurarea concursurilor vor fi communicate atat la avizier cat si pe site-ul spitalului .Relatii suplimentare la Tel.0235/416440 interior 118MANAGER,Farm.Mircea-Stefan Constantinciu