ANUNT CU PRIVIRE LA DOSARELE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE: 06.01.2021