Autorizatii

CERTIFICAT SI ANEXE RENAR (Asociatia de Acreditare din Rominia) – RENAR este semnatar al EA-MLA pentru incercari, inclusiv analize medicale.