Categorie: CARIERE

Tematică și bibliografie pentru posturile scoase la concurs pe 20 Mai 2019

23 aprilie 2019 – DOC 2 Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata:

ANUNT ANGAJARE MEDICI

         Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman“ Barlad, cu sediul in municipiul Barlad, jud. Vaslui, str. Republicii nr. 300 cod fiscal: 4446481, cont RO35TREZ65721F335000XXXX, deschis la Trezoreria Barlad, jud Vaslui, scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata:

– 2 posturi de medic in specialitatea chirurgie generala la sectia Chirurgie generala;

– 1 post de medic in specialitatea medicina interna la sectia Medicina interna cronici;

– 1 post de medic in specialitatea neonatologie la sectia Neonatologie;

– 1 post de medic in specialitatea neurologie la sectia Neurologie;

– 2 posturi de medic in specialitatea medicina de urgenta la C.P.U.;

– 1 post de medic in specialitatea pneumologie la sectia Pneumologie I;

– 1 post de medic in specialitatea oncologie medicala la comp. Oncologie medicala;

– 1 post de medic in specialitatea pediatrie la sectia Pediatrie I;

– 1 post de medic in specialitatea pediatrie la sectia Pediatrie II;

– 3 posturi de medic in specialitatea A.T.I. la sectia A.T.I.;

– 1 post de medic in specialitatea medicina interna la sectia Medicina interna;

– 2 posturi de medic in specialitatea boli infectioase la sectia Boli Infectioase;

1 post de medic in specialitatea boli infectioase la SPLIAAM;

– 1 post de medic in specialitatea radiologie si imagistica medicala la Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala;

– 1 post de medic in specialitatea neurologie pediatrica la sectia Pediatrie II – Comp. Neurologie Pediatrica

Conditii de participare:

La concurs se pot inscrie medici specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica postul.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;
 • copie xerox dupa diploma de medic si certificat de confirmare in gradul profesional;
 • copie xerox dupa Certificatul de membru al Colegiului Medicilor cu viza pentru anul in curs;
 • dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) litera d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calculul punctajului prevazut in anexa 3 de la ordinul mentionat;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii specifice postului pentru care candideaza;
 • copie xerox dupa Asigurarea malpraxis;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate;
 • chitanta de plata a taxei de concurs ( 150 RON )

        Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii mai sus mentionate, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zile de la publicarea anuntului in “ Viata Medicala “.

     Tematica de concurs se poate gasi pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

23 aprilie 2019 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata:

ANUNT  ANGAJARE   MEDICI

         Spitalul Municipal de Urgenta “ Elena Beldiman “ – Barlad, cu sediul in municipiul Barlad, jud. Vaslui, str. Republicii nr. 300 cod fiscal: 4446481, cont RO35TREZ65721F335000XXXX, deschis la Trezoreria Barlad, jud Vaslui, scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata:

– 1 post de medic specialist pediatrie la C.P.U.;

– 1 post de medic specialist psihiatrie la Sectia Psihiatrie;

– 1 post de medic primar nefrologie la Statia de Hemodializa;

– 1 post de medic specialist psihiatrie la Centrul de Sanatate Mintala.

Conditii de participare:

La concurs se pot inscrie medici specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;
 • copie xerox dupa diploma de medic si certificat de confirmare in gradul profesional;
 • atestat complementar in tomografie computerizata (pentru medicul primar radiologie si imagistica medicala);
 • copie xerox dupa Certificatul de membru al Colegiului Medicilor cu viza pentru anul in curs;
 • dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) litera d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calculul punctajului prevazut in anexa 3 de la ordinul mentionat;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii specifice postului pentru care candideaza;
 • copie xerox dupa Asigurarea malpraxis;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate;
 • chitanta de plata a taxei de concurs ( 150 RON )

      Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii mai sus mentionate, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zile de la publicarea anuntului in “ Viata Medicala “.

 Tematica de concurs se poate gasi pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 147.