Categorie: CARIERE

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

ANUNT
 

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

 

– 1 post de asistent medical la sectia Interne cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 28.11.2016 ora 9.00; Interviu: 05.12.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Chirurgie – comp. Chirurgie plastica cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 28.11.2016 ora 9.00; Proba practica: 05.12.2016 ora 9.00; Interviu: 08.12.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Pediatrie II – comp. Psihiatrie pediatrica cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 28.11.2016 ora 9.00; Interviu: 05.12.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la sectia Obstetrica ginecologie cu scoala generala;

Proba scrisa: 28.11.2016 ora 9.00; Interviu: 05.12.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la sectia Chirurgie generala – comp. Chirurgie plastica cu scoala generala;

Proba scrisa: 28.11.2016 ora 9.00; Proba practica: 05.12.2016 ora 9.00; Interviu: 08.12.2016 ora 09.00;

– 2 posturi de ingrijitoare la C.P.U. cu scoala generala;

Proba practica: 28.11.2016 ora 9.00; Interviu: 05.12.2016 ora 09.00;

– 1 post de brancardier la C.P.U. cu scoala generala;

Proba scrisa: 28.11.2016 ora 9.00; Interviu: 05.12.2016 ora 09.00;

– 1 post de lacatus mecanic cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 28.11.2016 ora 9.00; Proba practica: 05.12.2016 ora 9.00; Interviu: 08.12.2016 ora 09.00;

 

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru inscrierea la concurs (pentru asistenti);
 7. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
 8. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 11. CV;
 12. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (100 lei pentru asistenti, 50 lei pentru infirmieri, brancardieri, ingrijitoare, lacatus mecanic).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 18.11.2016 ora 15.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA

Tematica, bibliografie, legislatie – concursuri septembrie 2016

Tematica, bibliografie, legislatie - concursuri septembrie 2016

Tematica, bibliografie, legislatie – concursuri septembrie 2016

Tematica, bibliografie, legislatie – concursuri septembrie 2016

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi
contractuale pe 
perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

– 1 post de asistent medical la sectia Chirurgie generala cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 13.10.2016 ora 9.00; Interviu: 18.10.2016 ora 09.00;

– 2 posturi de asistent medical la comp. Chirurgie plastica cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 13.10.2016 ora 9.00; Proba practica: 18.10.2016 ora 9.00; Interviu: 21.10.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la comp. Dermatovenerologie cu scoala generala;

Proba scrisa: 13.10.2016 ora 9.00; Interviu: 18.10.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la C.P.U. cu scoala generala;

Proba scrisa: 13.10.2016 ora 9.00; Interviu: 18.10.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la comp. Chirurgie plastica cu scoala generala;

Proba scrisa: 13.10.2016 ora 9.00; Proba practica: 18.10.2016 ora 9.00; Interviu: 21.10.2016 ora 09.00;

– 1 post de brancardier la C.P.U. cu scoala generala;

Proba scrisa: 13.10.2016 ora 9.00; Interviu: 18.10.2016 ora 09.00;

– 1 post de ingrijitoare la sectia Boli infectioase cu scoala generala;

Proba practica: 13.10.2016 ora 9.00; Interviu: 18.10.2016 ora 09.00;

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru inscrierea la concurs (pentru asistenti);
 7. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
 8. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 11. CV;
 12. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (100 lei pentru asistenti, 50 lei pentru infirmieri, brancardieri, ingrijitoare).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 05.10.2016 ora 15.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada determinata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada determinata:

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada determinata:

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada determinata:

– 1 post de asistent medical la comp. Cardiologie cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 06.10.2016 ora 9.00; Interviu: 11.10.2016 ora 09.00;

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil;
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru inscrierea la concurs;
 7. copia asigurarii malpraxis;
 8. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 11. CV;
 12. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (100 lei).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 28.09.2016 ora 15.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 05.08.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE REGISTRATOR MEDICAL – PSIHIATRIE

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 05.08.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE REGISTRATOR MEDICAL - PSIHIATRIE

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 05.08.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE REGISTRATOR MEDICAL – PSIHIATRIE

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 05.08.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE REGISTRATOR MEDICAL – PSIHIATRIE

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada nedeterminata:

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman„ Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada nedeterminata:

– 1 post de sofer autosanitara pe perioada nedeterminata – sofer profesionist cu permis de conducere categoria B si C, 3 ani vechime ca sofer profesionist;

Proba scrisa: 16.08.2016 ora 11.00; Interviu: 19.08.2016 ora 09.00;

Coditiile generale de ocupare a postului sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de anscriere la concurs vor contine an mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de anscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia permisului de conducere;
 6. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, an specialitate;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 9. CV;
 10. chitanta obtinuta an urma achitarii taxei de anscriere la concurs (50 lei).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de anscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 05.08.2016 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

ANUNT

 

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

 

– 1 post de asistent medical la A.T.I. cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la Pneumologie II cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la Medicina interna cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent radiologie – Laborator Radiologie si imagistica medicala cu scoala postliceala sanitara, specialitatea Radiologie;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de registrator medical la sectia Psihiatrie cu diploma de bacalaureat;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Proba practica: 10.08.2016 ora 9.00; Interviu: 16.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la sectia Pediatrie I cu scoala generala;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la sectia Pneumologie II cu scoala generala;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la Bloc operator cu scoala generala;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmier la comp. Cardiologie cu scoala generala;

Proba scrisa: 05.08.2016 ora 9.00; Interviu: 10.08.2016 ora 09.00;

 

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru inscrierea la concurs (pentru asistenti);
 7. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
 8. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 11. CV;
 12. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (100 lei pentru asistenti si registratori, 50 lei pentru infirmieri).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 28.07.2016 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

 

 

DIRECTIUNEA

Tematica si bibliografie – concurs iulie-august 2016

Tematica si bibliografie - concurs iulie-august 2016

Tematica si bibliografie – concurs iulie-august 2016

Tematica si bibliografie – concurs iulie-august 2016

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada determinata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada determinata:

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada determinata:

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta ”Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata:

– 1 post de asistent medical la A.T.I. cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 28.07.2016 ora 9.00; Interviu: 02.08.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la C.P.U. cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 28.07.2016 ora 9.00; Interviu: 02.08.2016 ora 11.00;

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de casatorie;
 3. formularul de inscriere;
 4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil;
 6. adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru inscrierea la concurs;
 7. copia asigurarii malpraxis;
 8. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 11. CV;
 12. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (100 lei).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 20.07.2016 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA