Categorie: <span>CARIERE</span>

ANUNT nr. 1 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata

ANUNT nr. 1 – Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata

ANUNT nr. 1 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata

 

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

 

– 1 post de psiholog practicant la sectia Psihiatrie, pe perioada nedeterminata;

– diploma de licenta in specialitate;

– competenta in psihologie clinica;

– minim 5 ani vechime ca psiholog;

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 9.00;

 

– 1 post de asistent social la C.S.M., pe perioada nedeterminata;

– diploma de licenta in specialitate;

– minim 6 luni vechime in specialitate;

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 11.00;

 

– 6 posturi de asistent medical cu studii postliceale, pe perioada nedeterminata, din care:

– 1 post de asistent medical la sectia A.T.I.;

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 13.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Pneumologie II;

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 11.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Obstetrica – ginecologie;

Proba scrisa: 25.09.2015 ora 9.00; Interviu: 30.09.2015 ora 11.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Pediatrie II – comp. Neurologie pediatrica;

Proba scrisa: 17.09.2015 ora 9.00; Interviu: 22.09.2015 ora 9.00;

– 1 post de asistent medical la comp. Ortopedie – traumatologie;

Proba scrisa: 18.09.2015 ora 9.00; Interviu: 23.09.2015 ora 9.00;

– 1 post de asistent medical la Bloc Operator;

Proba scrisa: 17.09.2015 ora 9.00; Interviu: 22.09.2015 ora 11.00;

 

– 2 posturi de registrator medical cu diploma de bacalaureat, pe perioada nedeterminata, din care:

– 1 post de registrator medical la sectia Chirurgie;

Proba scrisa: 24.09.2015 ora 9.00; Proba practica: 29.09.2015 ora 9.00; Interviu: 02.10.2015 ora 9.00;

– 1 post de registrator medical la sectia Psihiatrie;

Proba scrisa: 24.09.2015 ora 9.00; Proba practica: 29.09.2015 ora 11.00; Interviu: 02.10.2015 ora 11.00;

 

– 6 posturi de infirmiera cu studii generale, pe perioada nedeterminata, din care:

– 1 post de infirmiera la sectia Psihiatrie;

Proba scrisa: 25.09.2015 ora 9.00; Proba practica: 30.09.2015 ora 9.00; Interviu: 05.10.2015 ora 9.00;

– 1 post de infirmiera la Bloc operator;

Proba scrisa: 17.09.2015 ora 9.00; Interviu: 22.09.2015 ora 12.00;

– 2 posturi de infirmiera la sectia Neurologie;

Proba scrisa: 16.09.2015 ora 9.00; Interviu: 21.09.2015 ora 9.00;

– 1 post de infirmiera la sectia Interne cronici;

Proba scrisa: 28.09.2015 ora 9.00; Proba practica: 01.10.2015 ora 9.00; Interviu: 06.10.2015 ora 9.00;

– 1 post de infirmiera la sectia Obstetrica ginecologie;

Proba scrisa: 25.09.2015 ora 9.00; Interviu: 30.09.2015 ora 13.00;

 

– 2 posturi de ingrijitoare cu studii generale, pe perioada nedeterminata, din care:

– 1 post de ingrijitoare la comp. Gastroenterologie;

Proba practica: 28.09.2015 ora 11.00; Interviu: 01.10.2015 ora 11.00;

– 1 post de ingrijitoare la sectia Boli infectioase;

Proba practica: 21.09.2015 ora 11.00; Interviu: 24.09.2015 ora 11.00;

 

– 2 posturi de sofer autosanitara pe perioada nedeterminata – sofer profesionist cu permis de conducere categoria B si C, 3 ani vechime ca sofer profesionist;

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 10.00;

 

– 1 post de electrician pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 16.09.2015 ora 9.00; Interviu: 21.09.2015 ora 9.00;

 

– 1 post de zidar pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba practica: 16.09.2015 ora 11.00; Interviu: 21.09.2015 ora 11.00;

 

– 1 post de telefonist pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie.

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 11.00;

 

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. autorizatie de libera practica (pentru psihologi si asistenti sociali);
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. copia asigurarii malpraxis (pentru psihologi si asistenti);
 7. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 8. cazierul judiciar;
 9. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 10. CV;
 11. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 300 lei pentru psiholog si asistent social, 150 lei pentru asistent si registrator medical, 100 lei pentru infirmiera, ingrijitoare, sofer autosanitara, electrician, zidar, telefonist)

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 07.09.2015 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

 

DIRECTIUNEA

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

-3 posturi de asistent medical cu studii postliceale pe perioada nedeterminata, din care:

-1 post de asistent medical sectia Medicina interna;

Proba scrisa: 20.07.2015 ora 9.00; Interviu: 23.07.2015 ora 11.00;

-1 post de asistent medical comp. Cardiologie;

Proba scrisa: 20.07.2015 ora 9.00; Interviu: 23.07.2015 ora 10.00;

-1 post de asistent medical comp. Gastroenterologie;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Interviu: 22.07.2015 ora 13.00;

 

-1 post de asistent medical cu studii postliceale pe perioada determinata la A.T.I. Dializa;

Proba scrisa: 21.07.2015 ora 9.00; Interviu: 24.07.2015 ora 13.30;

 

– 3 posturi de registrator medical, cu studii medii, pe perioada nedeterminata, din care:

-1 post de registrator medical la sectia Medicina interna;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 22.07.2015 ora 11.00; Interviu: 27.07.2015 ora 09.00;

-1 post de registrator medical la sectia Pediatrie II;

Proba scrisa: 21.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 24.07.2015 ora 09.00; Interviu: 29.07.2015 ora 09.00;

-1 post de registrator medical la C.P.U;

Proba scrisa: 21.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 24.07.2015 ora 09.00; Interviu: 29.07.2015 ora 09.00;

-3 posturi de infirmier , din care:

-1 post de infirmier la sectia Medicina interna pe perioada nedeterminata;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 22.07.2015 ora 09.00; Interviu: 27.07.2015 ora 11.00;

-1 post de infirmier la comp. Cardiologie pe perioada determinata;

Proba scrisa: 20.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 23.07.2015 ora 09.00; Interviu: 28.07.2015 ora 09.00;

-1 post de infirmier la C.P.U. pe perioada nedeterminata;

Proba scrisa: 21.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 24.07.2015 ora 12.00; Interviu: 29.07.2015 ora 11.00;

-2 posturi de ingrijitor curatenie pe perioada nedeterminata, din care:

-1 post de ingrijitor la sectia Medicina interna;

Proba practica: 17.07.2015 ora 09.30; Interviu: 22.07.2015 ora 13.30;

-1 post de ingrijitor la comp. Gastroenterologie;

Proba practica: 20.07.2015 ora 09.30; Interviu: 23.07.2015 ora 12.00;

-2 posturi de fochist pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Interviu: 22.07.2015 ora 09.00;

-1 post de electrician pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Interviu: 22.07.2015 ora 11.00;

-1 post de instalator sanitar pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 27.07.2015 ora 09.00; Interviu: 30.07.2015 ora 09.00;

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti);
 5. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
 6. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 9. CV;
 10. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 150 lei pentru asistent si registrator medical, 100 lei pentru infirmiera, ingrijitoare, fochist, electrician, instalator sanitar)

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 09.07.2015 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA

DOCUMENT ANUNT CONCURS


BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE INSTALATOR SANITAR

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU POSTUL DE ELECTRICIAN

BIBLIOGRAFIE- ASISTENT MEDICAL SECTIA DIALIZA – ATI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA ATI – DIALIZA

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA COMPARTIMENT CARDIOLOGIE


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CPU

BIBLIOGRAFIE REGISTRATOR CPU

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CPU

TEMATICA REGISTRATOR MEDICAL CPU

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL SECTIA MEDICINA INTERNA

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA MEDICINA INTERNA

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE SECTIA MEDICINA INTERNA

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL SECTIA MEDICINA INTERNA

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA MEDICINA INTERNA

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA MEDICINA INTERNA

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE SECTIA MEDICINA INTERNA

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL SECTIA MEDICINA INTERNA

BIBLIOGRAFIE – CONCURS OCUPARE POST REGISTRATOR MEDICAL Pediatrie II

TEMATICA FOCHIST COR:818.207

TEMATICA – CONCURS OCUPARE POST REGISTRATOR MEDICAL Pediatrie II

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs de ocupare posturi contractuale vacante, pentru care conditiile specifice, stabilite conf. Ord. M.S. nr. 1470/2011 sunt urmatoarele:

 

– 4 posturi de asistent medical cu studii postliceale, pe perioada nedeterminata: minim 6 luni vechime ca asistent medical, din care:

– 1 post asistent medical sectia Boli infectioase;

Proba scrisa: 11.05.2015 ora 9.00; Interviu: 14.05.2015 ora 9.00;

– 1 post asistent medical comp. Oftalmologie;

Proba scrisa: 11.05.2015 ora 9.00; Interviu: 14.05.2015 ora 12.00;

– 2 posturi asistent medical C.P.U.;

Proba scrisa: 12.05.2015 ora 9.00; Interviu: 15.05.2015 ora 9.00

– 1 post de asistent medical principal cu studii postliceale, pe perioada nedeterminata, sectia Pediatrie 2: minim 5 ani vechime ca asistent medical, cu diploma de asistent medical principal;

Proba scrisa: 12.05.2015 ora 9.000; Interviu: 15.05.2015 ora 12.00;

– 1 post de asistent medicina generala cu studii postliceale pe perioada determinata: minim 6 luni vechime ca asistent medical – A.T.I. Dializa;

Proba scrisa: 13.05.2015 ora 9.00; Interviu: 18.05.2015 ora 9.00;

– 1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale, pe perioada nedeterminata, sectia Neurologie;

Proba scrisa: 13.05.2015 ora 9.00; Interviu: 18.05.2015 ora 12.00;

– 1 post de registrator medical debutant pe perioada nedeterminata la C.P.U.: studii medii;

Proba scrisa: 19.05.2015 ora 9.00; Proba practica: 22.05.2015 ora 9.00; Interviu: 27.05.2015 ora 9.00;

– 1 post de infirmiera pe perioada nedeterminata la comp. Gastroenterologie: studii generale, minim 6 luni vechime in activitate, curs de calificare prin O.A.M.G.M.A.M.R.;

Proba scrisa: 20.05.2015 ora 9.00; Proba practica: 25.05.2015 ora 12.00; Interviu: 28.05.2015 ora 12.00;

– 1 post de referent IA pe perioada nedeterminata la serviciul Aprovizionare – Achizitii publice: studii medii, minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate;

Proba scrisa: 20.05.2015 ora 9.00; Proba practica: 25.05.2015 ora 12.00; Interviu: 28.05.2015 ora 12.00;

– 1 post de instalator sanitar treapta II pe perioada nedeterminata: minim 6 ani vechime in meserie, categoria de calificare 3 sau 4, a doua calificare ca sudor constituie un avantaj.

Proba scrisa: 20.05.2015 ora 9.00; Proba practica: 25.05.2015 ora 09.00; Interviu: 28.05.2015 ora 09.00.

 

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti);
 5. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
 6. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 9. CV;
 10. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 150 lei pentru asistent, registrator medical si referent, 100 lei pentru infirmier, instalator sanitar)

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 04.05.2015 orele 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA

Rezultatele generale pentru posturile scoase la concurs …

Rezultatele generale pentru posturile scoase la concurs ...

Rezultatele generale pentru posturile scoase la concurs …

Rezultatele generale pentru posturile scoase la concurs:

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SI A UNUI POST PE PERIOADA DETERMINATA DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT– SECTIA A.T.I.

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A 2 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL – C.P.U. (1 POST LA PEDIATRIE)

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – DIETETICA COPII

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL – SECTIA MEDICINA INTERNA

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – SECTIA PNEUMOLOGIE I

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – SECTIA BOLI INFECTIOASE

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL – STATIA DE STERILIZARE

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE INFIRMIERA DEBUTANTA – BLOC OPERATOR

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A 2 POSTURI DE INGRIJITOARE – C.P.U. PEDIATRIE

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE INGRIJITOARE – COMP. DIETETICA COPII

REZULTATELE GENERALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE INSTALATOR SANITAR

Anunt: Concurs pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director

Anunt: Concurs pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director

Anunt: Concurs pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director

Spitalulul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” – Barlad, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director.

Concursurile vor avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” in perioada 08.09.2014-12.09.2014 , cu incepere de la ora 10.00.(1) La concurs /examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice.(2) Criterii generale:a)au domiciliul stabil in Romania ;b)nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;c)sunt apti din punct de vedere medical(fizic si neuropsihic)d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice(3) Criterii specifice:a) pentru directorul medical :-sunt absolventi de invatamint universitar de lunga durata ,cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;-sunt confirmati ca medic specialist sau primar;-au cel putin 5 ani vechime ca medic specialist si sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursurilor de management spitalicesc;- au cel putin 5 ani vechime in functii de conducere in unitati sanitare (sef sectie, sef serviciu medical, etc.)b) pentru directorul financiar contabil:-sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata,cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;-au cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor;-au cel putin 5 ani vechime in functii de conducere ;c) pentru directorul de ingrijiri:-sunt absolventi de invatamint postliceal sanitar, cu diploma de absolvire sau de invatamint universitar de lunga durata, cu diploma de licenta/absolvire sau echivalenta in domeniul medical sau invatamant universitar de scurta durata cu diploma de absolvire;-sunt asistenti medicali principali;-au cel putin 5 ani vechime ca asistent medical princial;Dosarele de inscriere vor fi depuse la secretariatul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad pana la data de 29.08.2014, ora 15.00 .Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:- cererea de inscriere;- copie de pe actul de identitate;- copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire,dupa caz;- curriculum vitae;- adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor,dupa caz;- cazierul judiciar;- copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta calitatea de doctor in stiinte medicale,cadru didactic universitar de predare,dupa caz;- adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical,fizic si neuropsihic;- proiectul/lucrarea de specialitate.- chitanta de plata a taxei de concurs in valoare de 200 leiCandidatii ale caror dosare de inscriere au fost respinse pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului verificarii dosarelor. Contestatia se solutioneaza in termen de 24 de ore de la data depunerii de catre comisia de solutionare a contestatiilor.Pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad , respectiv www.spital-barlad.ro , se afla afisate :- Anuntul de participare;

Informatii privind desfasurarea concursurilor vor fi communicate atat la avizier cat si pe site-ul spitalului .Relatii suplimentare la Tel.0235/416440 interior 118MANAGER,Farm.Mircea-Stefan Constantinciu