Categorie: <span>CARIERE</span>

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

– 2 posturi de asistent farmacie cu studii postliceale sanitare;

Proba scrisa: 09.05.2016 ora 9.00; Interviu: 12.05.2016 ora 09.00;

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil;
 5. copia asigurarii malpraxis;
 6. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 9. CV;
 10. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (100 lei).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul. Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 27.04.2016 ora 14.00. Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126. DIRECTIUNEA

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

Spitalul Municipal de UrgenTa „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata:

– 2 posturi de asistent medical la secTia Boli infecTioase cu studii postliceale sanitare;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 2 posturi de asistent medical la C.P.U. cu studii postliceale sanitare;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la secTia A.T.I. cu studii postliceale sanitare;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la comp. Cardiologie cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 9.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la Bloc operator cu scoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 9.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent laborator principal cu studii postliceale sanitare, cu 5 ani vechime in specialitate si examen de grad principal;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de registrator medical cu diploma de bacalaureat, pe perioada nedeterminata in cadrul Ambulatorului integrat cu urmatoarele cerinTe:

– va efectua si servicii de secretariat;

– cunostinTe de operare PC;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 09.00; Proba practica: 03.05.2016 ora 09.00; Interviu: 06.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Psihiatrie cu scoala generala;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 09.00; Proba practica: 03.05.2016 ora 09.00; Interviu: 06.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Pneumologie I cu scoala generala;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 9.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Pneumologie II cu scoala generala;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 9.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Obstetrica – ginecologie cu scoala generala;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Neurologie cu scoala generala;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la secTia Chirurgie cu scoala generala;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 9.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de infirmiera la C.P.U. cu scoala generala;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de brancardier cu scoala generala pe perioada nedeterminata la C.P.U.

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de ingrijitoare la secTia Boli infecTioase cu scoala generala;

Proba practica: 05.05.2016 ora 09.00; Interviu: 10.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de ingrijitoare la secTia externa Pneumoftiziologie Puiesti cu scoala generala;

Proba practica: 05.05.2016 ora 09.00; Interviu: 10.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de muncitor necalificat (supraveghetor bolnavi psihic periculosi) cu scoala generala, pe perioada nedeterminata, la secTia Psihiatrie;

Proba practica: 05.05.2016 ora 09.00; Interviu: 10.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de zugrav pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba practica: 05.05.2016 ora 09.00; Interviu: 10.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de electrician pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 28.04.2016 ora 09.00; Interviu: 04.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de telefonist pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

– 1 post de referent de specialitate I (Inginer) pe perioada nedeterminata la Compartimentul Securitatea muncii, P.S.I., ProtecTie civila si SituaTii de urgenTa cu urmatoarele cerinTe:

– diploma de licenTa in stiinte ingineresti profil construcTii;

– certificat de absolvire a cursului in domeniul securitaTii si sanataTii in munca cu o durata de cel putin 80 ore sau master in domeniul securitaTii si sanataTii in munca;

– minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

Proba scrisa: 27.04.2016 ora 9.00; Interviu: 03.05.2016 ora 09.00;

CodiTiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la concurs vor conTine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 5. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
 6. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinTa care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinTa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 9. CV;
 10. chitanTa obTinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 100 lei pentru referent de specialitate, asistent medical si registrator medical, 50 lei pentru infirmiera, ingrijitoare, brancardier, supraveghetor bolnavi psihic, zugrav, electrician, telefonist).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitaTii pana pe data de 20.04.2016 ora 14.00.

InformaTii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitaTii si pe www.spital-barlad.ro

RelaTii suplimentare se obTin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA

ANUNT CONCURS

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT GENERALIST

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT CPU

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI BLOC OPERATOR

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA ATI

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL BLOC OPERATOR

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL ATI

Tematica examen asistent principal laborator

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOR BOLI INFECTIOASE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER – Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER – CPU

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER – Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER CPU

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ZIDAR/ZUGRAV

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ELECTRICIAN

ANUNT CONCURS

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT GENERALIST

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT CPU

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI BLOC OPERATOR

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA ATI

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL BLOC OPERATOR

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL ATI

Tematica examen asistent principal laborator

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOR BOLI INFECTIOASE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER – Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER – CPU

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER – Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER CPU

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ZIDAR/ZUGRAV

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ELECTRICIAN

ANUNT CONCURS

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT GENERALIST

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT CPU

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI BLOC OPERATOR

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA ATI

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL BLOC OPERATOR

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL ATI

Tematica examen asistent principal laborator

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOR BOLI INFECTIOASE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER – Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER – CPU

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT (SUPRAVEGHETOR BOLNAVI PSIHICI) SECTIA PSIHIATRIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL FISIER – Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR PNEUMOLOGIE PUIESTI

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE II

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PNEUMOLOGIE I

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA CPU

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CHIRURGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BRANCARDIER CPU

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI : REFERENT DE SPECIALITATE I (INGINER) COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE TELEFONIST

Rezultatele finale de la concursurile pentru ocuparea posturilor la Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad – februarie 2016

Rezultatele finale de la concursurile pentru ocuparea posturilor la Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad - februarie 2016

Rezultatele finale de la concursurile pentru ocuparea posturilor la Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad – februarie 2016

Rezultatele finale de la concursurile pentru ocuparea posturilor la Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad – februarie 2016

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 10.02.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL – SECTIA CHIRURGIE

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 10.02.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL – SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 09.02.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE BRANCARDIER – C.P.U.

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 09.02.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL – C.P.U.

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 10.02.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE REGISTRATOR MEDICAL – RADIOLOGIE

REZULTATELE FINALE DE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI PE PERIOADA NEDETERMINATA DE PSIHOLOG PRACTICANT DIN DATA DE 09.02.2016

REZULTATELE INTERVIULUI DE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL – SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

REZULTATUL CONTESTATIEI d-lui STAN BOGDAN-IONUT DE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST PE PERIOADA NEDETERMINATA DE ASISTENT SOCIAL LA C.P.U. DIN DATA DE 09.02.2016

___ actualizat 12 februarie 2016_____
REZULTATELE INTERVIULUI DE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST PE PERIOADA NEDETERMINATA DE ASISTENT SOCIAL DIN DATA DE 12.02.2016

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 09.02.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT SOCIAL LA COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 11.02.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE INSTALATOR SANITAR

REZULTATELE PROBEI SCRISE DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 11.02.2016 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ELECTRICIAN

REZULTATELE INTERVIULUI DE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL – C.P.U.

___ actualizat 15 februarie 2016_____
REZULTATELE PROBEI PRACTICE DIN DATA DE 15.02.2016 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE REGISTRATOR MEDICAL – RADIOLOGIE

___ actualizat 17 februarie 2016_____
REZULTATELE PROBEI PRACTICE DIN DATA DE 16.02.2016 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE INSTALATOR INSTALATII SANITARE

REZULTATELE FINALE DE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST PE PERIOADA NEDETERMINATA DE ASISTENT SOCIAL la C.P.U. DIN DATA DE 09.02.2016

REZULTATELE INTERVIULUI DE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE ELECTRICIAN – ATELIERE

REZULTATELE INTERVIULUI DE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE INSTALATOR INSTALATII SANITARE

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

ANUNT

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

– 2 posturi de psiholog practicant la C.S.M., pe perioada nedeterminata;

– diploma de licenta in specialitate;

– competenta in psihologie clinica;

– minim 5 ani vechime in specialitate;

Proba scrisa: 09.02.2016 ora 9.00; Interviu: 12.02.2016 ora 12.00;

– 1 post de asistent social la C.P.U., pe perioada nedeterminata;

– diploma de licenta in specialitate;

– minim 6 luni vechime in specialitate;

Proba scrisa: 09.02.2016 ora 9.00; Interviu: 12.02.2016 ora 09.00;

– 3 posturi de asistent medical cu studii postliceale, pe perioada nedeterminata, din care:

– 1 post de asistent medical la C.P.U.;

Proba scrisa: 09.02.2016 ora 9.00; Interviu: 12.02.2016 ora 09.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Chirurgie;

Proba scrisa: 10.02.2016 ora 9.00; Interviu: 15.02.2016 ora 13.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Obstetrica – ginecologie;

Proba scrisa: 10.02.2016 ora 9.00; Interviu: 15.02.2016 ora 12.00;

– 1 post de registrator medical cu diploma de bacalaureat, pe perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala:

Proba scrisa: 10.02.2016 ora 9.00; Proba practica: 15.02.2016 ora 9.00; Interviu: 18.02.2016 ora 9.00;

– 1 post de brancardier cu studii generale, pe perioada nedeterminata, la C.P.U.

Proba scrisa: 09.02.2016 ora 09.00; Interviu: 12.02.2016 ora 12.00;

– 1 post de electrician pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 11.02.2016 ora 9.00; Interviu: 16.02.2016 ora 9.00;

– 1 post de instalator instalatii sanitare pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 11.02.2016 ora 9.00; Proba practica: 16.02.2016 ora 11.00; Interviu: 19.02.2016 ora 09.00;

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. autorizatie de libera practica (pentru psihologi si asistenti sociali);
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. copia asigurarii malpraxis (pentru psihologi si asistenti);
 7. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 8. cazierul judiciar;
 9. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 10. CV;
 11. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 100 lei pentru psiholog, asistent social, asistent medical si registrator medical, 50 lei pentru brancardier, electrician, instalator).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 01.02.2016 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

 

 

DIRECTIUNEA

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “Elena Beldiman” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de expertiza tehnica si intocmire DALI pentru corpurile A si B ale cladirii plincipale, cod GPV 71319000-7Servicii expertiza

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "Elena Beldiman" BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de expertiza tehnica si intocmire DALI pentru corpurile A si B ale cladirii plincipale, cod GPV 71319000-7Servicii expertiza

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “Elena Beldiman” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de expertiza tehnica si intocmire DALI pentru corpurile A si B ale cladirii plincipale, cod GPV 71319000-7Servicii expertiza

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “Elena Beldiman” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de expertiza tehnica si intocmire DALI pentru corpurile A si B ale cladirii plincipale, cod GPV 71319000-7Servicii expertiza

ANUNT – Ca urmare a constatarii unor nerespectari a prevederilor H.G. nr. 286/2011 in derularea probei practice de la concursul pentru ocuparea unui post pe perioada nedeterminata de registrator medical sectia Psihiatrie …

ANUNT - Ca urmare a constatarii unor nerespectari a prevederilor H.G. nr. 286/2011 in derularea probei practice de la concursul pentru ocuparea unui post pe perioada nedeterminata de registrator medical sectia Psihiatrie ...

ANUNT – Ca urmare a constatarii unor nerespectari a prevederilor H.G. nr. 286/2011 in derularea probei practice de la concursul pentru ocuparea unui post pe perioada nedeterminata de registrator medical sectia Psihiatrie …

Ca urmare a constatarii unor nerespectari a prevederilor H.G. nr. 286/2011 in derularea probei practice de la concursul pentru ocuparea unui post pe perioada nedeterminata de registrator medical sectia Psihiatrie, va aducem la cunostinta ca proba practica se anuleaza. Proba practica se va sustine in data de 07.10.2015, ora 9.00 de catre toti candidatii care au obtinut minim 50 puncte la proba scrisa.