Categorie: <span>CARIERE</span>

Anunt 2 septembrie 2015 – Va aducem la cunostinta ca din motive obiective au aparut modificari la datele sustinerii probelor de concurs astfel:

Anunt 2 septembrie 2015 - Va aducem la cunostinta ca din motive obiective au aparut modificari la datele sustinerii probelor de concurs astfel:

Anunt 2 septembrie 2015 – Va aducem la cunostinta ca din motive obiective au aparut modificari la datele sustinerii probelor de concurs astfel:

ANUNT

Va aducem la cunostinta ca din motive obiective au aparut
modificari la datele sustinerii probelor de concurs astfel:

1. proba scrisa pentru ocuparea postului de registrator medical sectia Chirurgie se va sustine in data de 23.09.2015 ora 11:00;
2. proba scrisa pentru ocuparea postului de registrator medical sectia Psihiatrie se va sustine in data de 23.09.2015 ora 11:00;

DIRECTIUNEA

Consiliul de administratie al Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” – Barlad, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica

Consiliul de administratie al Spitalului Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" – Barlad, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica

Consiliul de administratie al Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” – Barlad, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica

A N U N T

Consiliul de administratie al Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” – Barlad, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta” Elena Beldiman” in perioada 01.10.2015-07.10.2015 , cu incepere de la ora 10.00. La concurs au acces persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

 • sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii sau

sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii ;

 • au cel putin 5 ani vechime in functii de conducere in institutii publice sau asimilate acestora ;
 • nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala ;
 • sunt apti din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic) ;
 • nu au varsta de pensionare, conform legii .

Dosarele de inscriere vor fi depuse la secretariatul Spitalului Municipal de Urgenta ” Elena Beldiman” Barlad pana la data de 23.09.2015, ora 15.00 .

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente :

 • cererea de inscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalenta;
 • copie legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar ; copia legalizata a documentului care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sanitar, ori copie legalizata a diplomei de masterat sau doctorat inmanagementul sanitar, economic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acrerditata potrivit legii ;
 • curriculum vitae;
 • copii legalizate ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar ;
 • adeverinta care atesta vechimea in posturi de conducere in institutii publice sau asimilate acestora sau copie de pe carnetul de munca, certificate „ in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii ;
 • cazierul judiciar;
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in curs de urmarire penala ;
 • adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 • copie legalizata a actelor (certificate de casatorie, etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz ;
 • proiectul de management realizat de candidat ;
 • chitanta de plata a taxei de participare la concurs .

Cuantumul taxei de participare la concurs este 500 lei .

Pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad , respectiv www.spital-barlad.ro , se afla afisate :

– Anuntul de participare;

 • Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager ;
 • Bibliografia de concurs;
 • Temele-cadru pentru proiectul de management

Relatii suplimentare la Tel.0235/416440 interior 126

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VIOREL PETCU

Tematica si bibliografie – concurs septembrie 2015

Tematica si bibliografie - concurs septembrie 2015

Tematica si bibliografie – concurs septembrie 2015

Tematica si bibliografie – concurs septembrie 2015

BIBLIOGRAFIE PENTRU ASISTENT MEDICAL NEUROLOGIE PEDIATRICA

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL SECTIA MEDICALA CRONICI

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL SECTIA OBSTETRICA – GINECOLOGIE

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT ONCOLOGIE

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL SECTIA PNEUMOLOGIE II

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT ORTOPEDIE

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL SECTIA ATI

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL BLOC OPERATOR

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT ORL

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA MEDICALA CRONICI

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE SECTIA BOLI INFECTIOASE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL SECTIA CHIRURGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL SECTIA PSIHIATRIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI NEUROLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INFIRMIER

TEMATICA – ASISTENT MEDICAL NEUROLOGIE PEDIATRICA

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA ONCOLOGIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA ATI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI BLOC OPERATOR

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT ORL

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT ORTOPEDIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA MEDICALA CRONICI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA OBSTETRICA-GINECOLOGIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA PNEUMOLOGIE II

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA NEUROLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA PSIHIATRIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE SECTIA BOLI INFECTIOASE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL SECTIA CHIRURGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL SECTIA PSIHIATRIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI NEUROLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INFIRMIER

BIBLIOGRAFIE SPECIALITATEA: ASISTENT SOCIAL

TEMATICA CONCURS ASISTENT SOCIAL PAG1

TEMATICA CONCURS ASISTENT SOCIAL PAG2

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA ELECTRICIAN

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA TELEFONIST

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA ZIDAR ZUGRAV

TEMATICI SI BIBLIOGRAFII PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE PSIHOLOG CLINICIAN SPECIALIST – SECTIA PSIHIATRIE

TEMATICI SI BIBLIOGRAFII PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER AUTISANITARA

ANUNT nr. 2 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada determinata

ANUNT nr. 2 – Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada determinata

ANUNT nr. 2 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada determinata

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale temporar vacante:

– 4 posturi de asistent medical cu studii postliceale, pe perioada determinata, din care:

– 1 post de asistent medical la comp. O.R.L.;

Proba scrisa: 08.09.2015 ora 9.00; Interviu: 11.09.2015 ora 9.00;

– 1 post de asistent medical la comp. Oncologie;

Proba scrisa: 08.09.2015 ora 9.00; Interviu: 11.09.2015 ora 11.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Interne cronici;

Proba scrisa: 09.09.2015 ora 9.00; Interviu: 14.09.2015 ora 9.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Neurologie

Proba scrisa: 09.09.2015 ora 9.00; Interviu: 14.09.2015 ora 11.00;

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea profesiei valabil;
 5. copia asigurarii malpraxis;
 6. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 9. CV;
 10. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 150 lei )

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 31.08.2015 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

 

DIRECTIUNEA

ANUNT nr. 1 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata

ANUNT nr. 1 – Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata

ANUNT nr. 1 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata

 

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

 

– 1 post de psiholog practicant la sectia Psihiatrie, pe perioada nedeterminata;

– diploma de licenta in specialitate;

– competenta in psihologie clinica;

– minim 5 ani vechime ca psiholog;

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 9.00;

 

– 1 post de asistent social la C.S.M., pe perioada nedeterminata;

– diploma de licenta in specialitate;

– minim 6 luni vechime in specialitate;

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 11.00;

 

– 6 posturi de asistent medical cu studii postliceale, pe perioada nedeterminata, din care:

– 1 post de asistent medical la sectia A.T.I.;

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 13.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Pneumologie II;

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 11.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Obstetrica – ginecologie;

Proba scrisa: 25.09.2015 ora 9.00; Interviu: 30.09.2015 ora 11.00;

– 1 post de asistent medical la sectia Pediatrie II – comp. Neurologie pediatrica;

Proba scrisa: 17.09.2015 ora 9.00; Interviu: 22.09.2015 ora 9.00;

– 1 post de asistent medical la comp. Ortopedie – traumatologie;

Proba scrisa: 18.09.2015 ora 9.00; Interviu: 23.09.2015 ora 9.00;

– 1 post de asistent medical la Bloc Operator;

Proba scrisa: 17.09.2015 ora 9.00; Interviu: 22.09.2015 ora 11.00;

 

– 2 posturi de registrator medical cu diploma de bacalaureat, pe perioada nedeterminata, din care:

– 1 post de registrator medical la sectia Chirurgie;

Proba scrisa: 24.09.2015 ora 9.00; Proba practica: 29.09.2015 ora 9.00; Interviu: 02.10.2015 ora 9.00;

– 1 post de registrator medical la sectia Psihiatrie;

Proba scrisa: 24.09.2015 ora 9.00; Proba practica: 29.09.2015 ora 11.00; Interviu: 02.10.2015 ora 11.00;

 

– 6 posturi de infirmiera cu studii generale, pe perioada nedeterminata, din care:

– 1 post de infirmiera la sectia Psihiatrie;

Proba scrisa: 25.09.2015 ora 9.00; Proba practica: 30.09.2015 ora 9.00; Interviu: 05.10.2015 ora 9.00;

– 1 post de infirmiera la Bloc operator;

Proba scrisa: 17.09.2015 ora 9.00; Interviu: 22.09.2015 ora 12.00;

– 2 posturi de infirmiera la sectia Neurologie;

Proba scrisa: 16.09.2015 ora 9.00; Interviu: 21.09.2015 ora 9.00;

– 1 post de infirmiera la sectia Interne cronici;

Proba scrisa: 28.09.2015 ora 9.00; Proba practica: 01.10.2015 ora 9.00; Interviu: 06.10.2015 ora 9.00;

– 1 post de infirmiera la sectia Obstetrica ginecologie;

Proba scrisa: 25.09.2015 ora 9.00; Interviu: 30.09.2015 ora 13.00;

 

– 2 posturi de ingrijitoare cu studii generale, pe perioada nedeterminata, din care:

– 1 post de ingrijitoare la comp. Gastroenterologie;

Proba practica: 28.09.2015 ora 11.00; Interviu: 01.10.2015 ora 11.00;

– 1 post de ingrijitoare la sectia Boli infectioase;

Proba practica: 21.09.2015 ora 11.00; Interviu: 24.09.2015 ora 11.00;

 

– 2 posturi de sofer autosanitara pe perioada nedeterminata – sofer profesionist cu permis de conducere categoria B si C, 3 ani vechime ca sofer profesionist;

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 10.00;

 

– 1 post de electrician pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba scrisa: 16.09.2015 ora 9.00; Interviu: 21.09.2015 ora 9.00;

 

– 1 post de zidar pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie;

Proba practica: 16.09.2015 ora 11.00; Interviu: 21.09.2015 ora 11.00;

 

– 1 post de telefonist pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare in meserie.

Proba scrisa: 15.09.2015 ora 9.00; Interviu: 18.09.2015 ora 11.00;

 

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. autorizatie de libera practica (pentru psihologi si asistenti sociali);
 5. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. si aviz pentru exercitarea pofesiei valabil (pentru asistenti);
 6. copia asigurarii malpraxis (pentru psihologi si asistenti);
 7. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 8. cazierul judiciar;
 9. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 10. CV;
 11. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 300 lei pentru psiholog si asistent social, 150 lei pentru asistent si registrator medical, 100 lei pentru infirmiera, ingrijitoare, sofer autosanitara, electrician, zidar, telefonist)

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 07.09.2015 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

 

DIRECTIUNEA

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

-3 posturi de asistent medical cu studii postliceale pe perioada nedeterminata, din care:

-1 post de asistent medical sectia Medicina interna;

Proba scrisa: 20.07.2015 ora 9.00; Interviu: 23.07.2015 ora 11.00;

-1 post de asistent medical comp. Cardiologie;

Proba scrisa: 20.07.2015 ora 9.00; Interviu: 23.07.2015 ora 10.00;

-1 post de asistent medical comp. Gastroenterologie;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Interviu: 22.07.2015 ora 13.00;

 

-1 post de asistent medical cu studii postliceale pe perioada determinata la A.T.I. Dializa;

Proba scrisa: 21.07.2015 ora 9.00; Interviu: 24.07.2015 ora 13.30;

 

– 3 posturi de registrator medical, cu studii medii, pe perioada nedeterminata, din care:

-1 post de registrator medical la sectia Medicina interna;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 22.07.2015 ora 11.00; Interviu: 27.07.2015 ora 09.00;

-1 post de registrator medical la sectia Pediatrie II;

Proba scrisa: 21.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 24.07.2015 ora 09.00; Interviu: 29.07.2015 ora 09.00;

-1 post de registrator medical la C.P.U;

Proba scrisa: 21.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 24.07.2015 ora 09.00; Interviu: 29.07.2015 ora 09.00;

-3 posturi de infirmier , din care:

-1 post de infirmier la sectia Medicina interna pe perioada nedeterminata;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 22.07.2015 ora 09.00; Interviu: 27.07.2015 ora 11.00;

-1 post de infirmier la comp. Cardiologie pe perioada determinata;

Proba scrisa: 20.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 23.07.2015 ora 09.00; Interviu: 28.07.2015 ora 09.00;

-1 post de infirmier la C.P.U. pe perioada nedeterminata;

Proba scrisa: 21.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 24.07.2015 ora 12.00; Interviu: 29.07.2015 ora 11.00;

-2 posturi de ingrijitor curatenie pe perioada nedeterminata, din care:

-1 post de ingrijitor la sectia Medicina interna;

Proba practica: 17.07.2015 ora 09.30; Interviu: 22.07.2015 ora 13.30;

-1 post de ingrijitor la comp. Gastroenterologie;

Proba practica: 20.07.2015 ora 09.30; Interviu: 23.07.2015 ora 12.00;

-2 posturi de fochist pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Interviu: 22.07.2015 ora 09.00;

-1 post de electrician pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Interviu: 22.07.2015 ora 11.00;

-1 post de instalator sanitar pe perioada nedeterminata cu diploma de calificare;

Proba scrisa: 17.07.2015 ora 9.00; Proba practica: 27.07.2015 ora 09.00; Interviu: 30.07.2015 ora 09.00;

Coditiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011.

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de inscriere;
 3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. copia Certificatului de Membru O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti);
 5. copia asigurarii malpraxis (pentru asistenti);
 6. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 9. CV;
 10. chitanta obtinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs ( 150 lei pentru asistent si registrator medical, 100 lei pentru infirmiera, ingrijitoare, fochist, electrician, instalator sanitar)

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitatii pana pe data de 09.07.2015 ora 14.00.

Informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor, bibliografiile si dupa caz, tematicile, calendarele de desfasurare a concursurilor sunt afisate la sediul unitatii si pe www.spital-barlad.ro

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 126.

DIRECTIUNEA

DOCUMENT ANUNT CONCURS


BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE INSTALATOR SANITAR

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU POSTUL DE ELECTRICIAN

BIBLIOGRAFIE- ASISTENT MEDICAL SECTIA DIALIZA – ATI

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA ATI – DIALIZA

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA COMPARTIMENT CARDIOLOGIE


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA COMPARTIMENT CARDIOLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CPU

BIBLIOGRAFIE REGISTRATOR CPU

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA CPU

TEMATICA REGISTRATOR MEDICAL CPU

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE


BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL SECTIA MEDICINA INTERNA

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA MEDICINA INTERNA

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE SECTIA MEDICINA INTERNA

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL SECTIA MEDICINA INTERNA

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI SECTIA MEDICINA INTERNA

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA SECTIA MEDICINA INTERNA

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE SECTIA MEDICINA INTERNA

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL SECTIA MEDICINA INTERNA

BIBLIOGRAFIE – CONCURS OCUPARE POST REGISTRATOR MEDICAL Pediatrie II

TEMATICA FOCHIST COR:818.207

TEMATICA – CONCURS OCUPARE POST REGISTRATOR MEDICAL Pediatrie II