Categorie: COMUNICATE

Spitalul Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman” Barlad anunta:

Spitalul Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman" Barlad anunta:

Spitalul Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman” Barlad anunta:

Spitalul Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman” Barlad anunta in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, necesitatea incheierii de contracte prestari servicii medicale de radiologie si imagistica medicala Computer Tomograf – minim 2, avand in vedere necesitatea punerii in functiune a computerului tomograf achrzitionat in noiembrie 2016.

SCRISOARE DESCHISA CATRE REDACTIA “VREMEA NOUA”

SCRISOARE DESCHISA CATRE REDACTIA "VREMEA NOUA"

SCRISOARE DESCHISA CATRE REDACTIA “VREMEA NOUA”

CATRE REDACTIA „VREMEA NOUA”

SCRISOARE DESCHISA

Prin prezenta va solicitam dreptul la replica in ideea de a clarifica intreaga expunere total nedeontologica fata de profesionalismul d-nei dr.Lupeica Ioana, medic angajat in CPU a spitalului nostru, expunere in cadrul articolului „Lepra satului din Suletea, dovada ca politia este neputincioasa! „din editia de astazi marti 23.08.2016 a publicatiei d-voastra „Vremea Noua”, articol semnat de Cezara Mironica.

Redam paragraful in cauza:

Doctorita Lupeica, tupeu cu duiumul!

Toader Zainea a ajuns la Spitalul de Urgenta din Barlad, unde a fost diagnosticat cu Traumatism Cranio-Facial si fractura de piramida nazala, plus o fractura de mandibula. A stat omul in halul in care era, de la 8.00 de dimineata, pana pe la ora 17.00, cand a binevoit si medicul de garda, Ioana Lupeica, sa il vada, trimitandu-l de la un cabinet la altul! Medicul Ioana Lupeica este cea care este cunoscuta drept un medic incredibil de prost crescut, care tipa la pacienti si are un comportament extrem de agresiv, recomandand unei paciente, acum cateva luni, cu care se certa ca la usa cortului: „Ba ma-ta sa suga p***”, „Sa-ti iei calciu din sperma”. Familia lui Toader Zainea a solicitat ca acesta sa fie transferat la Clinica Buco Maxilo Faciala din Iasi, dar medicii barladeni au considerat ca fractura de mandibula este minora, nefiind cazul transferarii, internand omul in sectia ORL, pentru o zi. Acesta va fi externat astazi, isi va scoate certificat medico-legal si va face plangere la politie pentru bataia incasata de la Denis Raianu. ”

Pacientul la care se face referire, din Fedesti/ Suletea, in varsta de 68 de ani, a fost adus de SAJ la orele 8:50 pentru traumatism cranian, victima unei agresiuni si preluat in CPU la orele 9:00,constient, fiind investigat conform protocolului( analize de laborator, CT, examinari suplimentare). Astfel ca, la orele 9.44 pacientul avea si rezultatul la CT, ulterior fiind trimis pentru examinari neurologie, ORL, oftalmologie.

Deoarece leziunile descrise de investigatia imagistica, coroborate cu examinarile clinice efectuate, nu au constituit criteriu de urgenta( fapt precizat telefonic in cadrul discutiei dintre medici de garda dintre spitale) pentru o examinare BMF in spitalul de nivel superior, pacientul a ramas in supraveghere pana dimineata din 23.08.2016 in CPU, cand a fost preluat de un apartinator.

In contextul celor prezentate unitatea nostra dezavueaza total continutul calomniator al articolului la adresa d-nei doctor Lupeica, medic aflat in serviciu normal si nu de garda, conform celor expuse; totodata mentionam ca, in conformitate cu declaratia pacientului, acesta a negat ca ar cunoaste-o pe d-na Mironica Cezara, care s-a prezentat in calitate de apartinator(„ruda”) a pacientului, interesandu-se de starea d-lui. Ca urmare a faptului ca pacientul a negat ca ar cunoaste-o, d-na dr.Lupeica a invitat-o politicos sa paraseasca spatiul CPU; astfel ca, ulterior, in editia de dimineta a publicatiei, a aparut articolul in forma de mai sus.

Precizam ca d-na dr.Lupeica este un medic profesionist, indeplinindu-si atributiile de serviciu in totalitate, dedicata pacientilor.

Avand in vedere cele prezentate si faptul ca nu este prima data cand doamna Mironica Cezara scrie articole defaimatoare in presa la adresa d-nei doctor, si, extrapoland, la adresa spitalului, conducerea spitalului apreciaza ca astfel de situatii constituie un factor de hartuire pentru intregul colectiv al CPU, si nu numai, determinand, in final, ca medicii sa refuze sa mai lucreze in serviciul CPU sau in unitatea noastra spitaliceasca.

CONDUCEREA SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “ELENA BELDIMAN” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de verificare a prizelor de pamant, a tablourilor electrice, paratraznetelor si a instalatiilor electrice, cod CPV 50711000-2-Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii.

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de verificare a prizelor de pamant, a tablourilor electrice, paratraznetelor si a instalatiilor electrice, cod CPV 50711000-2-Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii.

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “ELENA BELDIMAN” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de verificare a prizelor de pamant, a tablourilor electrice, paratraznetelor si a instalatiilor electrice, cod CPV 50711000-2-Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii.

INVITATIE DE PARTICIPARE

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de verificare a prizelor de pamant, a tablourilor electrice, paratraznetelor si a instalatiilor electrice, cod CPV 50711000-2-Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructiiServiciile de verificare a prizelor de pamant vor fi efectuate in conformitate cu Ordinul Ministerului de Interne nr.108/01.08.2015.Verificarea si masurarea de va efectua conform STAS 12604/4. -Servicii de verificare a instalatiilor electrice si conform HG 1146/2006 Anexa 1.

 

 1. Obiectul contractului: achizitie servicii de verificare a prizelor de pamant, a tablourilor electrice, paratraznetelor si instalatiei electrice.
 2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:

ACHIZITIE DIRECTA – SELECTIE DE OFERTE

 1. Sursa de finantare a contractului: Bugetul local al Primariei Barlad.
 2. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

DOCUMENTE DE CALIFICARE (declaratie de participare cu oferta independenta, declaratia 69, declaratie pe propria raspundere ca nu sunt datorii catre DGFP, copie dupa cel putin trei contracte incheiat pe servicii similare), Propunerea tehnica, Propunerea financiara.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.11.2015 ora 10.00
 2. Limba de redactare a ofertei: Romana.
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 2 lunI
 4. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
 5. Data limita pentru raspuns la clarificari: 19.11.2015 ora 15.00
 6. Pretul ofertei este in RON.

X nu se actualizeaza

 1. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului – Pretul cel mai scazut.
 2. La oferta de baza:

X NU se accepta oferte alternative

 1. Perioada de garantie a prestarii serviciilor: 12 luni
 2. Termenul comercial in care se va incheia contractul:

Contract de prestari servicii.

 1. Plata serviciilor achizitionate se va face prin Trezorerie, in maxim 60 zile de la data emiterii facturii.
 2. Documentele care insotesc oferta: Conform cerintelor minimale ale invitatiei.

17. Adresa la care se depune oferta: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD, str. Republicii, nr. 300, Barlad.

 1. Data limita pentru depunerea ofertei: 20.10.2015 ora 11.00
 2. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 20.10.2015 ora 11.30

La sediul SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD cu specificatia

„OFERTA PRESTARI SERVICII VERIFICARE PRIZE DE PAMANT

20. Oferta va fi in plic sigilat, transmisa catre secretariatul unitatii, nu se accepta oferte intarziate sau neconforme.

Prezenta unui reprezentant in sala este obligatorie. Acesta trebuie sa detina imputernicire de negociere si semnatura din partea firmei. In caz de neprezentare oferta din plic va fi considerata ca si oferta finala.

 

MANAGER,

Ec. Angela Chirila

 

DIR FIN CONTABIL

Ec. Dana Diaconu

 

SEF BIROU APROVIZ ACHIZITII

Ec. Cezar Zavade

 

INTOCMIT

Ec. Iulia Boidache

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “ELENA BELDIMAN” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de ignifugare

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de ignifugare

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “ELENA BELDIMAN” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de ignifugare

INVITATIE DE PARTICIPARE

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de ignifugare, cod CPV 45343100-4 Lucrari de ignifugare. Serviciile de ignifugare, vor fi prestate in conformitate cu prevederile nationale si europene in vigoare – OMAI nr 163/2007, de catre un operator economic autorizat in conformitate cu OMAI nr 87/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru efectuarea lucrarilor de ignifugare. Serviciile vor fi prestate in locatiile aferente cladirilor ce apartin Spitalului Municipal de Ugrenta „E. Beldiman” Barlad, pentru o suprafata de aproximativ 15000 mp. Garantia acordata va fi de min 3 ani.

 1. Obiectul contractului: achizitie servicii de ignifugare pentru o suprafata de aproximativ 15000mp
 2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:

ACHIZITIE DIRECTA SELECTIE DE OFERTE

 1. Sursa de finantare a contractului: Bugetul local al Primariei Barlad.
 2. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

DOCUMENTE DE CALIFICARE (declaratie de participare cu oferta independenta, declaratia 69, declaratie pe propria raspundere ca nu sunt datorii catre DGFP, copie dupa cel putin trei contracte incheiat pe servicii similare), Propunerea tehnica, Propunerea financiara.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.11.2015 ora 10.00
 2. Limba de redactare a ofertei: Romana.
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 2 lunI
 4. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
 5. Data limita pentru raspuns la clarificari: 19.11.2015 ora 15.00
 6. Pretul ofertei este in RON.

X nu se actualizeaza

 1. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului – Pretul cel mai scazut.
 2. La oferta de baza:

X NU se accepta oferte alternative

 1. Perioada de garantie a prestarii serviciilor: 12 luni
 2. Termenul comercial in care se va incheia contractul:

Contract de prestari servicii.

 1. Plata serviciilor achizitionate se va face prin Trezorerie, in maxim 60 zile de la data emiterii facturii.
 2. Documentele care insotesc oferta: Conform cerintelor minimale ale invitatiei.
 1. Adresa la care se depune oferta:SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD, str. Republicii, nr. 300, Barlad.
 1. Data limita pentru depunerea ofertei: 20.10.2015 ora 10.00
 2. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 20.10.2015 ora 10.30

La sediul SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN” BARLAD cu specificatia

OFERTA PRESTARI SERVICII IGNIFUGARE

 1. Oferta va fi in plic sigilat, transmisa catre secretariatul unitatii, nu se accepta oferte intarziate sau neconforme.

Prezenta unui reprezentant in sala este obligatorie. Acesta trebuie sa detina imputernicire de negociere si semnatura din partea firmei. In caz de neprezentare oferta din plic va fi considerata ca si oferta finala.

MANAGER,

Ec. Angela Chirila

DIR FIN CONTABIL

Ec. Dana Diaconu

SEF BIROU APROVIZ ACHIZITII

Ec. Cezar Zavade

INTOCMIT

Ec. Iulia Boidache

 

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad, isi manifesta disponibilitatea de a colabora cu voluntari …

Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad, isi manifesta disponibilitatea de a colabora cu voluntari ...

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad, isi manifesta disponibilitatea de a colabora cu voluntari …

Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad, isi manifesta disponibilitatea de a colabora cu voluntari, in conditiile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, pentru activitati in cadrul unitatii, neremunerate si bazate pe decizia liber consimtita a voluntarului. Anuntul este valabil pentru :

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “Elena Beldiman” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de intocmire Studiu de Fezabilitate privind extinderea Spitalului Municipal de Urgenta ” E. Beldiman”, cod CPV 71241000- 9 – Studiu de fezabilitate, servicii de consultant, analize.

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "Elena Beldiman" BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de intocmire Studiu de Fezabilitate privind extinderea Spitalului Municipal de Urgenta " E. Beldiman", cod CPV 71241000- 9 - Studiu de fezabilitate, servicii de consultant, analize.

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “Elena Beldiman” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de intocmire Studiu de Fezabilitate privind extinderea Spitalului Municipal de Urgenta ” E. Beldiman”, cod CPV 71241000- 9 – Studiu de fezabilitate, servicii de consultant, analize.

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “Elena Beldiman” BARLAD are onoarea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de intocmire Studiu de Fezabilitate privind extinderea Spitalului Municipal de Urgenta ” E. Beldiman”, cod CPV 71241000- 9 – Studiu de fezabilitate, servicii de consultant, analize.

Informare program in perioada sarbatorilor pascale – SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “ELENA BELDIMAN” BARLAD

Informare program in perioada sarbatorilor pascale - SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD

Informare program in perioada sarbatorilor pascale – SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “ELENA BELDIMAN” BARLAD

Va informam ca in perioada sarbatorilor pascale, in cadrul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad se va lucra dupa urmatorul program:

■ in cadrul Ambulatoriului de Specialitate Integrat si alte cabinete de specialitate (Policlinica):
– in data de 13.04.2015 este zi nelucratoare.
Activitatea Ambulatoriului se reia incepand cu marti 14.04.2015.

■ In cadrul sectiilor Spitalului serviciul de garda este asigurat in permanenta

■ Compartimentul de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad functioneaza in program 24/24 ore.

Va dorim tuturor Sarbatori Fericite !

Conducerea