Obligatiile asiguratului

Conform art. 219 din Legea Nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii au urmatoarele obligatii:

a) Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
b) Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
c) Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii;
d) Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).