“Spitalul Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman”” Barlad, anunta angajarea fără concurs, de personal cu contract individual de muncă pe durata determinata, ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetării starii de alerta, conform Legi nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, pentru urmatoarele posturi vacante și temporar vacante:”